Головне управління ДПС
у Луганській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Як уточнити показники додатка 4ДФ до Розрахунку

, опубліковано 23 лютого 2022 о 14:33

У Марківській ДПІ Головного управління ДПС у Луганській області поінформували, що у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст.102 Податкового кодексу України) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Коригування поданого і прийнятого Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі - Розрахунок) проводиться на підставі самостійно виявлених платником помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.

Поданим і прийнятим до граничного строку подання вважається Розрахунок, який прийнятий контролюючим органом та пройшов всі контролі, у тому числі під час завантаження до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб, залишається чинним під час прийняття контролюючим органом наступного Розрахунку за такий звітний (податковий) період. На підставі такого Розрахунку здійснюється коригування необхідних реквізитів та показників як у межах звітного (податкового) періоду, так і поза його межами.

Податковий розрахунок, сформований для виправлення помилок за звітний (податковий) та за попередній періоди, не має містити інших додатків крім тих, у яких проводиться коригування.

Порядок заповнення "Звітного нового" та "Уточнюючого" Розрахунків при коригуванні сум податку на доходи фізичних осіб, військового збору є однаковим.

Розрахунки "Звітний новий" та "Уточнюючий" подаються на підставі інформації з раніше поданих Розрахунків і містять інформацію лише за рядками з реквізитами або сумами нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до платника.

Коригування додатку 4ДФ:

Коригування показників додатка 4 "Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору" (далі - додаток 4ДФ) до Розрахунку проводиться таким чином.

У розділі I:

- для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації - потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 10 указати "1" - на виключення рядка;

- для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи й у графі 10 указати "0" - на введення рядка;

- для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу 2 цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу 3 цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 10 указується "1" - рядок на виключення, а в другому - "0" - рядок на введення.

У розділі II:

- у рядку "Оподаткування процентів" для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку "Оподаткування процентів - виключення" потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку "Оподаткування процентів" відобразити правильну інформацію;

- у рядку "Оподаткування виграшів (призів) у лотерею" для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку "Оподаткування виграшів (призів) у лотерею - виключення" потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку "Оподаткування виграшів (призів) у лотерею" відобразити правильну інформацію;

- у рядку "Військовий збір" під час проведення коригування показників додатка 4ДФ до Розрахунку за минулі періоди зазначається період, відповідно за який була подана звітність, що коригується.

Коригування показників Розрахунку за періоди до 01 січня 2021 року у розділі I графи 5а, 5 не заповнюють. Для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку "Військовий збір - виключення" потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку "Військовий збір" відобразити правильну інформацію.

Марківська ДПІ