Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Публічна інформація: порядок отримання

, опубліковано 29 листопада 2019 о 09:44

У Головному управлінні ДПС у Луганській області інформують. Право на доступ до інформації є одним із основоположних прав людини і громадянина, що забезпечує становлення демократичного суспільства.

Відповідно до Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI “Про доступ до публічної інформації” публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом.

Право на доступ до публічної інформації гарантується:

1) обов'язком розпорядників інформації надавати і оприлюднювати інформацію, окрім випадків передбачених законом;

2) визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє;

3) максимальним спрощенням процедури подання запиту і отримання інформації;

4) доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;

5) здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;

6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

Надання публічної інформації Головним управління ДПС у Луганській області здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Запит на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

Запит на отримання публічної інформації до Головного управління ДПС у Луганській області може бути подано в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку:

- на поштову адресу: 93401, вул. Енергетиків, 72, м. Сєвєродонецьк (на конверті вказувати “Публічна інформація”);

- на електронну адресу: lg.zvernennya@tax.gov.ua;

- факсом: (0645) 70-20-80;

- за телефоном: (06452) 4-02-12;

- в усній формі особисто посадовим особам управління обслуговування платників Головного управління ДПС у Луганській області (каб. № 320).