Головне управління ДПС
у Луганській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Питання дня: Який порядок коригування, передбаченого підпунктами 140.5.4, 140.5.5-1 ПКУ, за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, встановленої статтею 39 ПКУ?

, опубліковано 22 липня 2021 о 08:17

На це запитання, яке надійшло на постійно діючу "гарячу лінію", відповідала платнику податків заступник начальника Головного управління ДПС у Луганській області Людмила Хворостян.

Підпунктами 140.5.4 та 140,5.51 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) на платника податків покладено обов'язок здійснити коригування фінансового результату до оподаткування на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг придбаних (реалізованих) в операціях, які не є контрольованими, проте здійснені:

- з нерезидентами, які зареєстровані у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Постановою КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1045 (із змінами і доповненнями) відповідно до підпункту 39.2.1.2 ПКУ, або

- з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Постановою КМУ від 4 липня 2017 р. № 480 (із змінами і доповненнями) відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 ПКУ, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи.

При цьому, вимоги підпунктів 140.5.4 та 140.5. 51 ПКУ не застосовуються платником податків, якщо він здійснить підтвердження суми витрат (доходів) за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, встановленої статтею 39 ПКУ, але без подання звіту.

Крім того, передбачені такі вимоги:

якщо ціна придбання товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг перевищує їх ціну, визначену за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, встановленої статтею 39 ПКУ, коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється на розмір різниці між вартістю придбання та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки» (абзац шостий підпункту 140.5.4 ПКУ);

якщо ціна реалізації товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг є нижчою за ціну, визначену відповідно до принципу «витягнутої руки», встановленого статтею 39 ПКУ, коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється на розмір різниці між вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», та вартістю реалізації (абзац п'ятий підпункту 140.5. 51 ПКУ).

Підпунктом 39.3.2.3 ПКУ встановлено, що якщо ціна в контрольованій операції або відповідний показник рентабельності контрольованої операції:

перебуває в межах діапазону, вважається, що умови контрольованої операції відповідають принципу «витягнутої руки";

перебуває поза межами діапазону цін (рентабельності), розрахунок податкових зобов'язань платника податків у контрольованій операції проводиться відповідно до ціни (показника рентабельності), яка (який) дорівнює значенню медіани такого діапазону (крім випадків проведення платниками податків самостійного коригування відповідно до підпункту 39.5.4 ПКУ).

З огляду на вище викладене, вимоги щодо коригування витрат (доходів) на підставах та у розмірі, визначених підпунктами 140.5.4 та 140.5. 51 ПКУ, не застосовуються до платника податків, який здійснює підтвердження суми витрат (доходів) за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, встановленої статтею 39 ПКУ, але без подання звіту.

При перевищенні цін у разі придбання або їх заниженні при реалізації товарів (робіт та послуг), зазначених у підпунктах 140.5.4 та 140.5. 51 ПКУ, порівняно з цінами, визначеними відповідно до принципу «витягнутої руки», платник податку має право здійснити коригування відповідно до підпункту 39.5.4 ПКУ, або таке коригування може бути здійснено до медіани діапазону цін (рентабельності) на підставі перевірки контролюючого органу.

При цьому коригування здійснюється на розмір різниці між фактичною вартістю придбання або продажу товарів (робіт та послуг) та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», і таке коригування може бути як меншим за 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг придбаних (реалізованих) у відповідних операціях, так і більшим.

Нагадаємо: з метою надання роз'яснень щодо практичної реалізації норм податкового законодавства в Головному управлінні ДПС у Луганській області діє телефонна «гаряча лінія».