Головне управління ДПС
у Луганській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Зупинена реєстрація розрахунків коригування до податкових накладних

, опубліковано 03 червня 2021 о 13:15

Як відобразити у податковій звітності з ПДВ розрахунки коригування до податкових накладних на зменшення податкових зобов'язань, реєстрація яких була зупинена, та які у подальшому зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).

У коментарі журналісту радіоканалів УР-1 та FM «Пульс» заступник начальника Головного управління ДПС у Луганській області Ігор Ткачов розповів, як діяти у такій ситуації.

За його словами, відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Податкового кодексу України (ПКУ). Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ. Згідно з пунктами 201.1 та 201.10 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін.

Податківець зазначив, що порядок коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту визначено статтею 192 ПКУ. Відповідно до пункту 192.1 ПКУ, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН. Постачальник має право зменшити суму податкових зобов'язань лише після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної (підпункт 192.1.1 ПКУ).

Відповідно до пункту 201.10 ПКУ реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:

- для податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

- для податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;

- для зведених податкових накладних та/або розрахунків коригування до таких зведених податкових накладних, складених за операціями, визначеними пунктом 198.5 статті 198 та пунктом 199.1 статті 199 розділу V ПКУ, - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем місяця, в якому вони складені;

- для розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача - платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, - протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем).

Ігор Ткачов звернув увагу, що пунктом 201.16 ПКУ встановлено, що реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Порядком зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 (далі - Порядок № 1165).

Згідно з пунктом 25 Порядку № 1165 Комісії регіонального рівня приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації, врахування або неврахування таблиці даних платника податку, відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

У разі зупинення реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування платник податку - постачальник може зменшити податкові зобов'язання на суму ПДВ, зазначену у ньому, після завершення процедури такого зупинення:

у разі своєчасної реєстрації в ЄРПН такого розрахунку коригування - у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його складено;

у разі несвоєчасної реєстрації в ЄРПН - у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН.

«З урахуванням всього вищезазначеного, платник податку - постачальник відображає розрахунок коригування до податкової накладної на зменшення податкових зобов'язань у разі своєчасного подання такого розрахунку коригування на реєстрацію в ЄРПН, реєстрація якого була зупинена, та який надалі був зареєстрований за рішенням Комісії регіонального рівня, в декларації з ПДВ за звітний період, у якому він був складений, шляхом подання уточнюючого розрахунку за відповідний звітний період згідно з пунктом 50.1 ПКУ», - підсумував заступник начальника відомства.