Головне управління ДПС
у Луганській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Уточнення суми бюджетного відшкодування: заповнюємо додатки Д3 та Д4 до податкової декларації з ПДВ

, опубліковано 11 листопада 2020 о 08:14

Відповідно до статті 200 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) платники податку мають право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість. Для реалізації даного права платники податку самостійно здійснюють розрахунок суми бюджетного відшкодування та відображають його в додатку 3 до податкової декларації з податку на додану вартість (далі – декларація з ПДВ). У разі наявності суми до бюджетного відшкодування та подачі додатку 3 до декларації з ПДВ платник податку зобов’язаний подати заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, оформивши її в додатку 4 до декларації з ПДВ. Форми та порядок заповнення вказаних додатків визначені наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 (далі – Порядок № 21).

Відповідно до пункту 50.1 Кодексу та пункту 1 розділу IV Порядку № 21 платник податку самостійно виявляє помилки, що містяться в попередньо ним поданих деклараціях з ПДВ та/або додатках, та, у випадку встановлення факту помилок, він зобов’язаний подати уточнюючий розрахунок до такої декларації з ПДВ за формою, встановленою законодавством. У разі виправлення помилок в раніше поданих додатках до декларації з ПДВ платник податку зобов’язаний додати до уточнюючого розрахунку відповідні додатки з виправленими показниками.

Якщо платник податку самостійно виявить помилки в задекларованій раніше сумі бюджетного відшкодування, він зобов’язаний відобразити уточнені вартісні показники у відповідних додатках 3 та 4. Дані показники (суми збільшення) відповідають даним з колонки 6 уточнюючого розрахунку (рядок 20.2). Слід зазначити, що в разі виявлення помилки, в результаті чого зменшується сума бюджетного відшкодування, необхідне ретельне вивчення податкової звітності та наявність інформації щодо повернутої платнику податку суми бюджетного відшкодування. А тому такий платник податку має право звернутися за отриманням індивідуальної податкової консультації в порядку, передбаченому статтею 52 Кодексу.

У випадку виявлення помилки, яка не пов’язана зі зміною суми бюджетного відшкодування, платник податку подає уточнену інформацію таким чином: повторюється помилковий запис, вартісні показники показуються зі знаком «-», далі наводиться правильний запис щодо операції з виправленими показниками (з вартісними даними); підсумковий рядок «Усього» не заповнюється.

У випадку встановлення факту допущення помилки в додатку 4 до декларації з ПДВ в реквізитах банківського рахунку, платник податку зобов’язаний подати уточнюючий розрахунок з однаковими показниками в графах 4 та 5, з нульовим значенням показника в графі 6 та додати до такого уточнюючого розрахунку додаток 4 з правильно заповненими реквізитами банківського рахунку, періодом та задекларованою сумою бюджетного відшкодування.